Uppdrag

Uppdrag

Särskilda leverantörsavtal och historiskt goda kundrelationer ger oss tillgång till en tillsynes-, och förhoppningsvis aldrig sinande ström av förfrågningar från kunder och partners. Kanske kan du komma närmare ditt önskeprojekt som anställd hos EQ? Om det låter spännande, kontakta oss och hör efter hur ditt första konsultuppdrag hos EQ skulle kunna se ut.

Aktuella förfrågningar

Nedan listas vissa av våra aktuella förfrågningar. Förfrågningarna är avidentifierade men innehåller övergripande information om arbetsbeskrivning och efterfrågad teknisk/personlig kompetens…