Företaget

Om oss

EQ Engineering grundades 2011. Vi är ett teknik konsultbolag i Västerås med inriktning på konsulttjänster. Vårt primära leveransfokus är till elkraft-, energi-, och fordonsindustri i mälardalen med omnejd. EQ Engineering hette tidigare Addiva Dalarna AB. Bolaget har sedan starten drivits och ägts av VD Johan Nilsson. 2017 flyttade bolaget sitt säte och fokus till Mälardalen, med kontor i Kopparlunden i Västerås. Bolaget behöll under en övergångsperiod namnet Addiva Dalarna. Firmanamnet ersattes under jan-2020 av det mer rättvisande EQ Engineering AB. Vår verksamhet, personal och tjänsteutbud förblev oförändrat och består fortsatt av ingenjörstjänster inom el-konstruktion, automationsteknik, mekanik-konstruktion, teknisk dokumentation och teknisk projektledning. EQ:s konsulter arbetar till största delen ute hos sina kunder. Men vi har för avsikt att under 2020/2021 utföra 15-25% av uppdragen ”inhouse”, d.v.s att arbeta åt och stödja kundens projekt från eget kontor till fast pris eller på löpande räkning.

Kännetecknande för EQ Engineering är..

  • att vi tillämpar ett för branschen något annorlunda förhållningssätt beträffande rekrytering/affärer. EQ Engineering har en försiktigare hållning än branschen i genomsnitt. Detta betyder en generellt långsammare rekryteringstakt, men en stabil tillväxt, med optimal personal. ”Optimal” för att vi inte enbart anställer ingenjörer med ”rätt teknisk kompetens”. EQ:s medarbetare behöver också ha rätt personliga kvaliteter, ett eget driv och ett högt EQ*. EQ:s ”koncept” bidrar till hög beläggningsgrad och låg personalomsättning. Detta koncept är paketerat i en lätt & mycket effektiv organisation vilket ger oss flera fördelar. Däribland det ekonomiska utrymme som krävs för att både kunna erbjuda vår personal en konkurrenskraftig lön + bonus och samtidigt klara av att erbjuda våra kunder kvalificerade ingenjörstjänster till de lägre priser som branschen i allt större utsträckning kräver.
  • att personalens utvecklingstakt är direkt relaterat till den anställdes egna engagemang.
  • att anställdas idéer och önskemål tas på allvar och att inga vägar på förhand är stängda.
  • att lojalitet, engagemang och extra goda insatser alltid uppskattas och inte sällan belönas.
  • att vara ett högkompetent teknikkonsultbolag i ”mindre skala”. Där vi känner varann, delar kunskap, känner trygghet och har roligt.
Emotionell intelligens (EQ, förkortning för Emotional Quotient, ”emotionell kvot”, jämför IQ, intelligenskvot) är ett mått på en persons förmåga när det gäller att kunna handskas med egna och andras känslor, ha relationer, motivera sig själv och vara empatisk. Ett närliggande, men inte identiskt, begrepp är social kompetens.