Utbud / Tjänster

Vi erbjuder konsulttjänster inom…

 • elkonstruktion CAD (systemkonstruktion & detaljkonstruktion)
 • mekanisk konstruktion, produktutveckling CAD
 • teknisk projektledning
 • automation / HV-programmering
 • drifttagning / provning
 • teknisk dokumentation

kontoret

Mekanikkonstruktion

Omfattar en mängd tekniska uppdrag som planering, framtagning av konstruktions underlag (Cad) designa och modifiera maskiner, utrustning och produkter. Vi gör även produktutveckling och framtagning av prototyper.

Samordnande av aktiviteter internt och med andra kollegor från relaterade ingenjörsfält. Användande av datorer och utvalda program för framtagning av rapporter, ritningar och analyser.

Kraftsystemteknik & Elkonstruktion

Omfattar planering, design, utveckling, testning, installation och samordning av relaterade aktiviteter innehållande elektriska komponenter för låg/mellan/högspänning och system.

Användning av datorer och utvalda program för framtagning av rapporter samt att genomföra analyser.

Användning av datorer och utvalda program (Cad & PDM) för framtagning av rapporter, ritningar och analyser. 

Automationsteknik

Omfattar konstruktion, programmering, montering, installation, driftsättning och service inom automation inom områdena 

 • Plc-styrsystem
 • HMI
 • Överordnade system/Scada
 • Högnivåprogrammering
 • Säkerhetssystem
 • Drivsystem

Teknisk dokumentation

Utforma, skapa och underhålla teknisk dokumentation, främst inom domänen mekaniska, elektriska system.
Framtagning av tekniska dokument inklusive användarhandböcker, systembeskrivningar och tekniska specifikationer.

Administrera och kontrollera dokumentation i projekt som främst är relaterade till tekniska frågor i dokumenthanteringssystem (PDM).

Idrifttagning

Omfattar fältuppdrag som involverar installation, modifiering, test, inspektion eller reparation av produkter och utrustning. Arbeta med andra grupper för att säkerställa möten och åtaganden.

Vanligtvis för fjärrstyrt underhåll och testutrustning. Utför fältservice verksamhet samt hantering av fältservice apparater.

Utföra tester, selektera och anpassa utrustning och procedurer enligt krav och förhållanden. Samla in och sammanställa data för analys. Felsöka och reparera utrustning.